• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/cajeoloji
  • https://www.twitter.com/https://www.linkedin.com/?trk=nav_logo

Zemin-Kaya Temel Sondajları


Sondaj Nedir?  


 ZEMİN SONDAJ ÇALIŞMASIZemindeki birimlerin yerel jeolojisinin aydınlatılması, temel zeminin yapısal durumunun ortaya konması ve zeminin statik ve
dinamik parametreleri ile yeraltı suyunun yapıya etkisinin araştırılması amacıyla yapılan, ayrıntılı jeolojik ve mühendislik bilgilerini ortaya çıkaran çalışmalardır.  

Sondaj Türleri

Sondajlar; çalışılan jeolojik birimlerin özelliklerine, kullanılan sondaj yöntemi ve ekipmanlarına göre zemin ve kaya sondajları olmak üzere ikiye ayrılabilir. 
Sondaj işlemi tamamen zeminde yapılıyor ise zemin sondaj teknikleri, tamamen kayada yapılıyor ise kaya sondajı teknikleri uygulanmaktadır. 

Zemin Sondajları

Çakıl, kum, silt ve kil türü jeolojik birimlerde, örnek almak ve zemin tipini belirlemek amacıyla yapılan sondajlara zemin sondajı denilmektedir.
Zeminlerde yapılan sondaj çalışmalarında, genellikle sürekli helisel burgular kullanılmaktadır.
Çevresinde yukarıdan aşağıya helezon şekilli bir yüzeyle çevrili boru ve bu borunun ucundaki matkaptan oluşan sisteme sürekli helisel burgu denilmektedir.
Bu tip burgular, sondaj makinasının tijine bağlanılmakta ve kuyuya döndürülerek indirilmektedir.
Bu sondaj yönteminde, sondaj çamuru kullanılmamakta ve zeminler kuru olarak delinmektedir. 


Kaya Sondajları


Kayalarda yapılan sondajlar, karotlu sondajlardır.
Çalışmanın niteliğine ve kuyu derinliğine bağlı olarak konvensiyonel veya wire-line karotlu sondaj teknikleri uygulanır. Karot numunesi alımında genellikle 1.5 metrelik ya da 3.0 metrelik karotiyerler kullanılır.

 KAYA SONDAJ ÇALIŞMASI