• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/cajeoloji
  • https://www.twitter.com/https://www.linkedin.com/?trk=nav_logo

İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etütler

 

İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etüt Nedir?

Mikrobölgeleme etüt çalışması bir alanın sahip olduğu afet potansiyelinin ve yerleşime uygunluk durumunun belirlenmesi amacıyla yapılan ayrıntılı etüt ve analiz çalışmasıdır

“İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etüt Raporu”nun “İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu”ndan farkı; jeolojik (litolojik) özelliklere göre bir sistematik içerisinde karelaj yönteminin uygulanması, teknik çalışmaların daha kapsamlı bir şekilde yürütülmesi ve çıktı haritalarının farklı olmasıdır.

“İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etüt Raporu” ile “Yerleşime Uygunluk, Mühendislik Jeolojisi ve Eğim Haritaları ile Yeraltısuyu, Sismotektonik, Yerel Zemin Sınıfları, Vs30 Kayma Dalgası Hızı, Zemin Hakim Titreşim Periyodu, Zemin Büyütmesi, Sıvılaşma İndeksi, Kütle Tehlikesi, Su Baskını Tehlikesi ve Çığ Tehlikesi Haritaları” üretilmektedir.