• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/cajeoloji
  • https://www.twitter.com/https://www.linkedin.com/?trk=nav_logo

Zemin İyileştirme Projeleri ve Uygulamaları

 

Zemin İyileştirme Nedir?

Zemin iyileştirilmesinde temel ilke, zemin içerisindeki mevcut boşlukların mekanik araçlarla azaltılması, zemin boşluklarının çeşitli bileşimdeki karışımlarla doldurulması, yer altı su seviyesinin düşürülmesi veya zeminin su içeriğinin azaltılması yada çeşitli elemanların kullanılması ile mevcut zeminin güçlendirilmesidir.

Zemin iyileştirme yöntemleri üç ana gruba ayrılmaktadır :

1.Zemini geçici olarak iyileştirme teknikleri;

Yer altı su seviyesinin düşürülmesi, ısıl işlemler (zemin dondurulması) ve elektro-   osmoz bu tür tekniklerdir.

2.Herhangi bir madde katmadan zemini kalıcı olarak iyileştirme teknikleri;

Yüzey kompaksiyonu, patlama ile sıkıştırma, vibro-kompaksiyon ve dinamik konsolidasyon bu tür tekniklerdir.

3.Çeşitli maddeler katarak zemini kalıcı olarak iyileştirme teknikleri;

Kireç, çimento, bitüm gibi katkı maddeleri ile zeminin üniform bir şekilde karıştırılması, kireç kazıkları, zeminin değiştirilmesi, ön yükleme ile birlikte dikey drenlerin kullanılması, enjeksiyon ve geotekstiller ile stabilizasyon  bu tür tekniklerdir.

Zeminin iyileştirilmesi için bu yöntemlerden biri ya da birkaçı uygulanabilmektedir ve genel olarak şu işlemler izlenmektedir.

  • Çürük nebati zemin katmanının sıyrılıp kaldırılması,

  • Taş, çakıl, kum ve stabilize gibi mukavemetli malzemeler ile dolgu yapılıp vibrasyonlu yöntemlerde sıkıştırılması,

  • Donatılı kazıkların çakılması vb.

  • Gerekirse kimyasal enjeksiyon yapılması

Kimyasal enjeksiyon olarak günümüzde en sık kullanılan yöntem jet – grouting yöntemidir. Bu yöntemle zeminin içine, doğrudan doğruya çok yüksek basınçla (en az 300 barlık)  enjekte edilen stabilite malzeme ile (genellikle su – çimento karışımı), yüksek basınç ve basit çimento şerbeti enenjeksiyonu ile her türlü zemin ıslah edilebilmektedir.

 konsolidasyon enjeksiyonKonsolidasyon (Sağlamlaştırma) Enjeksiyonu

Tünel, galeri, denge bacası gibi herhangi bir yapının oturacağı temel kayanın sağlamlaştırılması ve çatlaklar ile boşlukların doldurulması amacı ile yapılan enjeksiyondur. Konsolidasyon genel olarak kayanın pekiştirilmesi ve cm2'ye düşecek yükün arttırılması demektir. 

Kuyu derinlikleri yapının büyüklük ve ağırlığına ve formasyona göre saptanır. Bu tür enjeksiyonda mukavemetin önemli olması nedeniyle kullanılacak karışım oranı da çok dikkatli bir şekilde seçilmeli ve denemeler yapılarak karar verilmelidir.