• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/cajeoloji
 • https://www.twitter.com/https://www.linkedin.com/?trk=nav_logo

Parsel Bazında Zemin Etütleri

 

Zemin etüdü nedir? Nasıl yapılır?

Zemin Etüdü, üzerinde inşaatın yapılacağı arsanın yer altı tabakaları ile ilgili tüm bilgilerinin tespit edildiği incelemelere denilmektedir. Zemin etüdünde yer altı tabakalarının mevcut durumları, konumları, kalınlıkları ve sismik hızları belirlenir. Zemin etüdü çalışmaları bir kaç farklı çalışma yöntemi ile yapılır. Bu farklılıklar, zemin cinsine ve aranacak şeye göre meydana gelir.


 Zemin Etüdü Çalışmaları:

 • Sismik kayma dalgası ve sıkışma dalgası
 • Zemin ivme spektrum katsayıları
 • Zemin Hakim Periyodu
 • Olası bir depremde inşaat zemininde oluşabilecek deprem ivmesi
 • Zemin emniyet gerilmesi
 • Yer altı suyu seviyesi
 • Dinamik Elastik Parametreler
 • Yerel zemin sınıflaması

Zemin Etüdü nasıl yapılır?

Zemin etüdü yapılacak arsa incelenir. 

Arsanın jeolojik-jeofizik ve geoteknik özellikleri belirlenir.

Arsa zeminine sondaj çalışması yapılır. 

Zemin sondaj çalışma esnasında dolgu kalınlığı, yeraltı su seviyesi, zemin profili özellikleri saptanır.

Zeminden örnekler alınması gerekir.

Yer altı radarları ile yer altı yapıları belirlenir.

ZEMİN ETÜDÜ AŞAMALARI:

Arazi Çalışması: Öncelikle zemin etüdünün yapılacağı arsanın tapu fotokopisi, yer buldur haritası ve varsa vekalet örnekleri tamamlanır. Etüt yapılacak arsada, binanın özelliğine, zemin yapısına, alanın topoğrafik özelliklerine, şev durumuna, arsa büyüklüğüne göre hareket edilir. Saha çalışmaları jeoloji mühendisleri kontrolünde sondajlı olarak karotlu ya da ilgili standartlara uygun olarak SPT deneyleri yapılarak sürdürülür. Yapılan sondaj sonucunda alınan numuneler standartlara uygun olarak paketlenir ve gerekli laboratuvara gönderilerek burada araştırılmaları sağlanır. Bu sırada ilgili deneyler ile zeminin yapısı ve zeminin kalitesi belirlenmektedir. Sondaj çalışmalarının haricinde zemin yapısı ve özelliği jeofizik çalışmalar ile desteklenir.

Büro Çalışması: Zemin etüdünün yapılmasının ardından arsa zemininden alınan numuneler T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı laboratuvarlara verilir. Bu numunelere ait özellikler alındıktan sonra raporların yorumları yapılarak gerekli şemalar ve haritalarda uygulamaları yapılır ve etüt raporuna eklenir.

(Kaynak: http://www.insaat.in)