• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/cajeoloji
  • https://www.twitter.com/https://www.linkedin.com/?trk=nav_logo

İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etütler

 

İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Nedir?

İmar planı hazırlanacak alanlarda yerleşim açısından jeolojik sakıncaların bulunup bulunmadığının ve varsa alınabilecek önlemlerin araştırılması çalışmalarını kapsar. 

Bu çalışma kapsamında inceleme alanında olası afet tehlike risklerini ve zeminin mühendislik parametrelerini belirleyerek gerekli önlem projelerine yön vermek amacıyla gerekli arazi incelemeleri, sondaj çalışmaları, jeofizik ölçümler, laboratuar verileri kullanılarak, yapılan jeolojik - jeoteknik değerlendirmeler sonucunda alanın yerleşime uygunluk değerlendirilmesi.


“İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu” ile “Yerleşime UygunlukMühendislik Jeolojisi ve Eğim Haritaları üretilmektedir.

Onay sürecine ilişkin tüm iş ve işlemler, kâğıt ortamının yanı sıra eş zamanlı olarak YERBİS (Yerbilimsel Etüt Bilgi Sistemi) uygulaması üzerinden de gerçekleştirilmektedir. Tüm veri, harita vb. girişler ile iş süreçlerinin tamamı CBS tabanlı bu sistem üzerinden yürütülmekte olup etüt raporlarına ait sayısal veriler ortak bir portal altında depolanmakta ve ilgili paydaş kurum/kuruluşlarla paylaşılmaktadır.