• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/cajeoloji
  • https://www.twitter.com/https://www.linkedin.com/?trk=nav_logo

İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etütler

İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Nedir?

İmar planı hazırlanacak alanlarda yerleşim açısından jeolojik sakıncaların bulunup bulunmadığının ve varsa alınabilecek önlemlerin araştırılması çalışmalarını kapsar. Bu çalışma kapsamında inceleme alanında olası afet tehlike risklerini ve zeminin mühendislik parametrelerini belirleyerek gerekli önlem projelerine yön vermek amacıyla gerekli arazi incelemeleri, sondaj çalışmaları, jeofizik ölçümler, laboratuar verileri kullanılarak, yapılan jeolojik - jeoteknik değerlendirmeler sonucunda alanın yerleşime uygunluk değerlendirilmesi.